About

Bạn thất bại khi tìm việc làm vì những lỗi sai dù là sơ đẳng nhưng không thể nhận ra?

Blog cá nhân ghi chú đến từng chi tiết về những vấn đề nhỏ rất nhỏ nhưng những người làm tuyển dụng lâu năm đã gặp phải từ ứng viên.

Những bài viết được dựa vào những trải nghiệm cá nhân và kinh nghiệm của người làm tuyển dụng trong chính công việc thường nhật. Người thật việc thật.

Các nội dung xoay quanh tìm việc làm, công tác nhân sự, giúp bạn hiểu rõ quá trình tuyển dụng nhân sự, và áp dụng nó vào việc tìm kiếm một công việc phù hợp.

Scroll to Top