KCN Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam – Công ty điện tử GGEC – 国光(越南)有限公司

Tuyển dụng các vị trí – 招聘

NHẬN CV TIẾNG TRUNG/TIẾNG ANH QUA EMAIL(电子邮件): [email protected]

PQE工程师 – Kỹ sư PQE

1. 负责监控过程品质绩效;
Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện chất lượng quy trình;
2. 组织品质日会和月度会议,对过程品质和成品品质进行检讨,确认异常原因,并跟踪改善措施落实情况;
Tổ chức các cuộc họp chất lượng hàng ngày, hàng tháng để xem xét chất lượng quy trình và chất lượng thành phẩm, xác nhận nguyên nhân bất thường và theo dõi việc thực hiện các biện pháp cải tiến;
3. 跟进停线等重大品质异常,协调推动负责人员及时解决
Theo dõi những bất thường lớn về chất lượng như ngừng hoạt động của dây chuyền, đồng thời điều phối và đề bạt nhân viên có trách nhiệm để giải quyết chúng kịp thời
4. 负责组织成品出货的评审,对成品出货具有否决权;
Chịu trách nhiệm tổ chức rà soát các lô hàng thành phẩm và có quyền phủ quyết đối với các lô hàng thành phẩm;
5. 组织成品质量问题的原因分析和改善对策的制定,并跟进有效性;
Tổ chức phân tích nguyên nhân các vấn đề về chất lượng thành phẩm và đưa ra các biện pháp cải tiến, theo dõi hiệu quả;
6. 跟进处理客户投诉;
Theo dõi và giải quyết khiếu nại của khách hàng;
7. 负责管理PQC和FQC的日常工作
Chịu trách nhiệm quản lý công việc hàng ngày của PQC và FQC

交付 – Chuyên viên giao hàng

1.根据客户需求进行分析
Phân tích theo nhu cầu khách hàng
2.跟踪产线异常并及时处理
Theo dõi những bất thường trong dây chuyền sản xuất và xử lý kịp thời
3.与物控和交付做好原材料齐套及出货衔接
Hợp tác với bộ phận kiểm soát và giao hàng nguyên liệu để hoàn thành việc tích hợp nguyên liệu thô và vận chuyển.

物流专员- Chuyên viên xuất nhập khẩu

1.物料&设备进口报关
Tờ khai hải quan nhập khẩu vật tư, thiết bị
2.与仓库和财务对账
Cân đối giữa kho và tài chính kế toán
3.其他异常处理
Xử lý ngoại lệ khác

SMT工程师 – Kỹ sư SMT

1.对设备操作员,技术员进行操作技能培训,并评定/考核操作员,技术员技朮等级.
Cung cấp đào tạo kỹ năng vận hành cho người vận hành thiết bị và kỹ thuật viên, đồng thời đánh giá/đánh giá trình độ kỹ thuật của người vận hành và kỹ thuật viên.
2.设备保养:制定设备保养计划,监督技术员及操作员完成设备周度保养、月度保养,主导完成年度大保养。
Bảo trì thiết bị: Xây dựng kế hoạch bảo trì thiết bị, giám sát kỹ thuật viên và người vận hành hoàn thành việc bảo trì thiết bị hàng tuần, hàng tháng và lãnh đạo hoàn thành việc bảo trì lớn hàng năm.
3.协作生产提高产品品质和生产效率、降低机器物料抛耗率。
Sản xuất hợp tác cải thiện chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, đồng thời giảm lãng phí nguyên liệu máy.
4.设备耗材及备品请购、使用、管控。
Mua, sử dụng và kiểm soát vật tư tiêu hao, phụ tùng thiết bị.
5.对设备技术员进行技能培训。提高设备技术人员的设备调试能力。
Cung cấp đào tạo kỹ năng cho kỹ thuật viên thiết bị. Nâng cao khả năng sửa lỗi thiết bị của kỹ thuật viên thiết bị.
6.随线检查设备运转状况、及时解决产线异常。
Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị dọc dây chuyền và giải quyết kịp thời những bất thường trong dây chuyền sản xuất.
7.设备日常维修。
Bảo trì định kỳ các thiết bị.
8.设备技术员工作合理调配,满足生产需求。
Công việc của kỹ thuật viên thiết bị được triển khai hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất.
9.上级领导汇报设备工作状态、工作性能及预估设备故障发生率。
Lãnh đạo cấp trên báo cáo tình trạng hoạt động của thiết bị, hiệu suất làm việc và tỷ lệ lỗi thiết bị ước tính.
10.按要求完成上级交办的各项工作;
Hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau được cấp trên giao theo yêu cầu;

SMT机修 – Bảo trì SMT

物资采购;生产辅料统计,设备配件申购,低消耗的采购。
Mua sắm vật tư; thống kê vật liệu phụ trợ sản xuất, mua sắm linh kiện thiết bị và mua sắm tiêu thụ thấp.
车间内部工作;ESD系统维护,消防点检,电柜点检,化学品管控,车间的安全员。
Công việc nội bộ trong nhà xưởng: Bảo trì hệ thống ESD, kiểm tra phòng cháy chữa cháy, kiểm tra tủ điện, kiểm soát hóa chất, nhân viên an toàn nhà xưởng.
对接外部门:资产管理设备合格证,仪器校正,物业,设备,仪器(外修进度跟进),公共的设备保养签名
Liên lạc với các bộ phận bên ngoài: chứng nhận thiết bị quản lý tài sản, hiệu chuẩn thiết bị, tài sản, thiết bị, dụng cụ (theo dõi tiến độ sửa chữa bên ngoài), chữ ký bảo trì thiết bị công cộng

SMT技术员 – Kỹ thuật SMT

1.督导产线转线,依据换线作业规范,合理利用人力,在规定时间内顺利转线;
Giám sát việc điều chuyển dây chuyền sản xuất, sử dụng nhân lực hợp lý theo thông số kỹ thuật vận hành thay đổi dây chuyền và điều chuyển dây chuyền một cách suôn sẻ trong thời gian quy định;
2.根据生产计划,确认机台程序,并对机台程序进行编辑、修改与调整,换线正常后程序回存;
Theo kế hoạch sản xuất, xác nhận chương trình máy, chỉnh sửa, sửa đổi và điều chỉnh chương trình máy và khôi phục chương trình sau khi thay đổi dòng là bình thường;
3.跟踪产线设备生产质量,有异常及时解决,无法处理及时寻求上级支援;
Theo dõi chất lượng sản xuất của thiết bị dây chuyền sản xuất, kịp thời giải quyết các bất thường và tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời từ cấp trên nếu không thể giải quyết được vấn đề;
4.督导操作员按照换料规范作业,提升操作效率,提高设备利用率;
Giám sát người vận hành vận hành theo các thông số kỹ thuật thay đổi vật liệu, nâng cao hiệu quả vận hành và tận dụng thiết bị;
5.负责机台平衡率的调整;
Chịu trách nhiệm điều chỉnh tỷ lệ cân bằng máy;
6.定期对SMT设备维护(日、周、月三级保养)及时排除设备故障,在规定时间内无法修复的及时联系工程师协助解决;
Thường xuyên thực hiện bảo trì thiết bị SMT (bảo trì ba cấp độ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng) để loại bỏ kịp thời các lỗi của thiết bị và nếu không thể sửa chữa trong thời gian quy định, hãy liên hệ kịp thời với kỹ sư để hỗ trợ giải quyết. ;
7.监控机器的抛料率,确保R/C等物料的抛料在范围以内,督导操作员对A料的控管;
Giám sát tốc độ ném của máy, đảm bảo rằng việc ném các vật liệu như R/C nằm trong phạm vi và giám sát việc kiểm soát vật liệu A của người vận hành;
8.确认生产报表上的停机工时,督促操作员记录准确,循序渐进提升设备稼动率;
Xác nhận số giờ ngừng hoạt động trên báo cáo sản xuất, đôn đốc người vận hành ghi lại chính xác và dần dần cải thiện tỷ lệ sử dụng thiết bị;
9.跟进产品下线后的埋尾工作;
Theo dõi công việc tiếp theo sau khi sản phẩm offline;
10.跟进电子物料的投料
Theo dõi việc cung cấp tài liệu điện tử

SQE工程师 – Kỹ sư SQE

1. 负责处理车间的物料质量问题的反馈;
Chịu trách nhiệm xử lý các phản hồi về vấn đề chất lượng nguyên vật liệu tại xưởng;
2. 负责封存物料的跟进处理工作;
Chịu trách nhiệm xử lý tiếp theo các vật liệu kín;
3. 提供把物料分选的需求给IQC,并协调资源对不合格物料进行分选
Cung cấp các yêu cầu phân loại nguyên liệu cho IQC và điều phối các nguồn lực để phân loại các nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn
4. 组织评审不合格物料;
Tổ chức rà soát các tài liệu không đạt tiêu chuẩn;
5. 负责定期统计物料质量数据,供应商质量问题资料和信息归档和管理;
Chịu trách nhiệm thống kê thường xuyên dữ liệu chất lượng vật liệu, lưu trữ và quản lý dữ liệu và thông tin về vấn đề chất lượng của nhà cung cấp;
6. 负责和供应商对接物料的质量问题,推动供应商改善并提供改善报告,跟进改善的进度和有效性;
Chịu trách nhiệm liên lạc với các nhà cung cấp về các vấn đề chất lượng vật liệu, thúc đẩy các nhà cung cấp cải tiến và cung cấp các báo cáo cải tiến cũng như theo dõi tiến độ và hiệu quả của các cải tiến;
7. 参与供应商定期的绩效评估,推进纠正预防措施并跟踪验证;
Tham gia đánh giá hiệu suất nhà cung cấp thường xuyên, thúc đẩy các biện pháp khắc phục và phòng ngừa cũng như theo dõi xác minh;
8. 负责新开发供应商的现场审核、评估和后续改进措施实施;
Chịu trách nhiệm kiểm toán tại chỗ, đánh giá và thực hiện các biện pháp cải tiến tiếp theo đối với các nhà cung cấp mới phát triển;
9. 负责本地二供物料的来料检验,环保测试和可靠行测试方面的工作
Chịu trách nhiệm kiểm tra đầu vào, kiểm tra môi trường và kiểm tra độ tin cậy của vật liệu cung cấp thứ hai tại địa phương

生产部主管助理 – Trợ lý chủ quản sản xuất

1. 负责车间人员纪律规范
Chịu trách nhiệm về kỷ luật của nhân viên xưởng
2. 协助车间主管达成车间的效率,质量,交付数据达成
Hỗ trợ người giám sát xưởng để đạt được hiệu quả, chất lượng và số lượng giao hàng của xưởng
3. 推进公司,部门改善扩展工作
Thúc đẩy công việc cải tiến và mở rộng của công ty và bộ phận
4. 负责车间5S
Chịu trách nhiệm về 5S trong xưởng

1. 参与产品碳足迹统筹工作,完成客户提出的碳足迹各项要求,主导原材料的资料收集,并汇总各部门相关的信息;
Tham gia điều phối lượng khí thải carbon của sản phẩm, hoàn thành các yêu cầu về lượng khí thải carbon khác nhau do khách hàng đưa ra, lãnh đạo việc thu thập dữ liệu nguyên liệu thô và tóm tắt thông tin liên quan từ các bộ phận khác nhau;
2. 负责向供应商收集原材料环保方面信息或调查;
Chịu trách nhiệm thu thập thông tin bảo vệ môi trường hoặc điều tra nguyên liệu thô từ nhà cung cấp;
3. 参与新产品和新客户环保标准评审工作;
Tham gia rà soát các tiêu chuẩn môi trường đối với sản phẩm mới và khách hàng mới;
4. 负责将法律法规和客户要求转化为内部标准,并传达给供应商;
Chịu trách nhiệm chuyển đổi luật pháp, quy định và yêu cầu của khách hàng thành tiêu chuẩn nội bộ và truyền đạt chúng tới nhà cung cấp;
5. 负责产品委外环保测试认证;
Chịu trách nhiệm thuê ngoài kiểm tra môi trường và chứng nhận sản phẩm;
6. 负责安排和统筹环保测试室测试工作;
Chịu trách nhiệm sắp xếp, điều phối công việc thử nghiệm tại phòng thử nghiệm môi trường;
7. 负责处理来料环保异常工作;
Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề bất thường về bảo vệ môi trường đối với nguyên liệu đầu vào;
8. 督促、指导供应商改善物料环保异常,包括对不符合绿色产品管理要求的改善;
Giám sát và hướng dẫn các nhà cung cấp cải tiến các vật liệu thân thiện với môi trường, bao gồm cải tiến các yêu cầu quản lý sản phẩm xanh không tuân thủ;
9. 负责物料风险评估并制定管控方案等工作;
Chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro trọng yếu và xây dựng kế hoạch kiểm soát;
10. 负责组织、培训、指导、审核GP测试员的各项工作;
Chịu trách nhiệm tổ chức, đào tạo, hướng dẫn và rà soát các công việc khác nhau của người thử nghiệm GP;
11. 负责供应商的现场环保审核、评估和后续改进措施实施;
Chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc bảo vệ môi trường tại chỗ của nhà cung cấp và thực hiện các biện pháp cải tiến tiếp theo;
12. 负责编写实验室相关文件和操作指引;
Chịu trách nhiệm viết các tài liệu và hướng dẫn vận hành liên quan đến phòng thí nghiệm;
13. 负责各客户环保资料收集,环保调查等工作;
Chịu trách nhiệm thu thập thông tin bảo vệ môi trường từ mỗi khách hàng, điều tra bảo vệ môi trường, v.v.;
14. 按要求完成上级交办的各项工作。
Hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau được cấp trên giao theo yêu cầu.

1. 负责指导车间完成产品试产,并完成客户相关报告;
Chịu trách nhiệm hướng dẫn xưởng hoàn thiện sản xuất thử sản phẩm và hoàn thiện các báo cáo liên quan đến khách hàng;
2. 负责核对、齐套试产工艺三大文件,并做修改和更正;
Chịu trách nhiệm kiểm tra, tích hợp ba tài liệu chính của quá trình sản xuất thử nghiệm và sửa đổi, chỉnh sửa;
3. 负责确认试产设备、夹具的齐套,并对相关设备、夹具提出改善建议;
Chịu trách nhiệm xác nhận bộ thiết bị và đồ đạc sản xuất thử nghiệm hoàn chỉnh, đồng thời đưa ra đề xuất cải tiến các thiết bị và đồ đạc liên quan;
4. 负责产品异常问题点改善,设计相关验证,减少工艺异常损失工时;
Chịu trách nhiệm cải thiện các vấn đề bất thường của sản phẩm, xác minh liên quan đến thiết kế và giảm số giờ công bị mất do các bất thường trong quy trình;
5. 负责回复产品日常问题点报告,跟进改善产品合格率;
Chịu trách nhiệm phản hồi các báo cáo vấn đề sản phẩm hàng ngày và theo dõi để cải thiện tỷ lệ chất lượng sản phẩm;
6. 对产品提出合理化建议,并根据效率改善调整优化流程、夹具、设备
Đưa ra các đề xuất hợp lý về sản phẩm, đồng thời điều chỉnh và tối ưu hóa các quy trình, đồ đạc và thiết bị dựa trên những cải tiến về hiệu quả.

1. 负责沟通设计新产品装配和测试夹具,并完成相关性能结构验收;
Chịu trách nhiệm trao đổi và thiết kế các thiết bị thử nghiệm và lắp ráp sản phẩm mới, đồng thời hoàn thành việc nghiệm thu các cấu trúc hiệu suất có liên quan;
2. 负责对产线反馈的工装夹具异常进行改善和优化;
Chịu trách nhiệm cải thiện và tối ưu hóa những phản hồi bất thường về dụng cụ và đồ gá từ dây chuyền sản xuất;
3. 负责编写夹具日常维护保养规范;
Chịu trách nhiệm viết các thông số kỹ thuật bảo trì định kỳ cho đồ đạc;
4. 负责归档各项目工装夹具电子图档;
Chịu trách nhiệm lưu trữ bản vẽ điện tử của đồ gá dụng cụ cho từng dự án;
5. 负责夹具配件、配线、调试、维修所需材料及半制品的申购、领用、保管、发放工作
Chịu trách nhiệm mua, nhận, bảo quản và phân phối nguyên vật liệu và bán thành phẩm cần thiết cho các phụ kiện cố định, hệ thống dây điện, gỡ lỗi và bảo trì.

1.负责导入产线NPI设备,编制汇总设备操作规程、例保规程、维护规程;
Chịu trách nhiệm đưa thiết bị NPI vào dây chuyền sản xuất, đồng thời chuẩn bị và tóm tắt các quy trình vận hành thiết bị, quy trình bảo trì định kỳ và quy trình bảo trì;
2.负责处理和指导车间机修完成生产相关设备的使用、维护和保养;
Chịu trách nhiệm xử lý và hướng dẫn sửa chữa máy xưởng hoàn thiện việc sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị liên quan đến sản xuất;
3.负责处理设备异常,优化设备参数;
Chịu trách nhiệm xử lý các bất thường của thiết bị và tối ưu hóa các thông số của thiết bị;
4.负责跟进生产设备备件采购、选型及验收;
Chịu trách nhiệm theo dõi việc mua sắm, lựa chọn và nghiệm thu phụ tùng thay thế cho thiết bị sản xuất;
5.负责设备管理统计(利用率、完好率)以及设备管理质量目标计算(OEE\MTBF\MTTR等)
Chịu trách nhiệm thống kê quản lý thiết bị (tỷ lệ sử dụng, tỷ lệ toàn vẹn) và tính toán mục tiêu chất lượng quản lý thiết bị (OEE\MTBF\MTTR, v.v.)

1. 负责新产品开发的声学性能验证和分析;
Chịu trách nhiệm xác minh và phân tích hiệu suất âm thanh trong quá trình phát triển sản phẩm mới;
2. 负责产品测试中值样的选取与管理,做好Correlation所需的数据;
Chịu trách nhiệm lựa chọn và quản lý các mẫu có giá trị để thử nghiệm sản phẩm và chuẩn bị dữ liệu cần thiết cho Tương quan;
3. 负责声学测试系统的安装与调试,进行声学测试系统的评估与优化;
Chịu trách nhiệm cài đặt và gỡ lỗi hệ thống kiểm tra âm thanh, đồng thời đánh giá và tối ưu hóa hệ thống kiểm tra âm thanh;
4. 负责跟进声学测试系统的可靠性与稳定性;
Chịu trách nhiệm theo dõi độ tin cậy và tính ổn định của hệ thống kiểm tra âm thanh;
5. 负责跟进声学测试出现的波动性数据分析与处理,协助分析产品倾向性不良的分析与处理。
Chịu trách nhiệm theo dõi việc phân tích và xử lý dữ liệu biến động phát sinh từ thử nghiệm âm thanh, đồng thời hỗ trợ phân tích và xử lý các khiếm khuyết về xu hướng của sản phẩm.

1.负责推动车间效率、物流等改善;
Chịu trách nhiệm thúc đẩy các cải tiến về hiệu quả xưởng, hậu cần, v.v.;
2.对产品提出合理化建议,并根据效率改善调整优化制程文件(SOP/CP/FPC)、夹具、设备;
Đưa ra các đề xuất hợp lý cho sản phẩm, đồng thời điều chỉnh và tối ưu hóa các tài liệu quy trình (SOP/CP/FPC), đồ đạc và thiết bị dựa trên các cải tiến hiệu quả;
3.负责每周定期检查车间5S,并跟进车间改善;
Chịu trách nhiệm kiểm tra 5S thường xuyên hàng tuần tại xưởng và theo dõi các cải tiến của xưởng;
4.负责及时维护ERP产品定额;
Chịu trách nhiệm duy trì kịp thời hạn ngạch sản phẩm ERP;
5.负责绘制新产品产线布局图和车间规划图,并跟进实际施工情况;
Chịu trách nhiệm vẽ bản vẽ bố trí dây chuyền sản xuất sản phẩm mới và bản vẽ quy hoạch nhà xưởng, đồng thời theo dõi hiện trạng thi công thực tế;
6.负责审批车间临时工时,确认责任方。
Chịu trách nhiệm phê duyệt thời gian làm việc tạm thời tại phân xưởng và xác nhận bên chịu trách nhiệm.

1. 负责声学测试系统的安装与调试,进行声学测试系统的评估与优化;
Chịu trách nhiệm cài đặt và gỡ lỗi hệ thống kiểm tra âm thanh cũng như đánh giá và tối ưu hóa hệ thống kiểm tra âm thanh;
2. 负责跟进声学测试系统的可靠性与稳定性;
Chịu trách nhiệm theo dõi độ tin cậy và tính ổn định của hệ thống kiểm tra âm thanh;
3. 负责产品测试中值样的选取与管理,做好Correlation所需的数据;
Chịu trách nhiệm lựa chọn và quản lý các mẫu có giá trị để thử nghiệm sản phẩm và chuẩn bị dữ liệu cần thiết cho Tương quan;
4. 负责产品从试产到量产各阶段测试系统的操作指导、SOP编写与测试员培训工作;
Chịu trách nhiệm hướng dẫn vận hành, viết SOP và đào tạo người kiểm tra hệ thống kiểm tra ở từng giai đoạn từ sản xuất thử nghiệm đến sản xuất hàng loạt;
5. 负责测试系统设备的日常使用与维护,进行数据与样品点检、按客户要求周期提供GR&R报告;
Chịu trách nhiệm sử dụng và bảo trì hàng ngày các thiết bị của hệ thống kiểm tra, tiến hành kiểm tra dữ liệu và mẫu, đồng thời cung cấp báo cáo GR&R định kỳ theo yêu cầu của khách hàng;
6. 负责量产各阶段测试出现的波动性数据分析与处理,协助分析产品倾向性不良的分析与处理。
Chịu trách nhiệm phân tích và xử lý dữ liệu biến động phát sinh từ việc thử nghiệm ở các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất hàng loạt, đồng thời hỗ trợ phân tích và xử lý các khiếm khuyết về xu hướng sản phẩm.

Scroll to Top