Bằng cấp – chưa tốt nghiệp tìm việc làm

bằng cấp

Bằng cấp cho đến nay vẫn có một vai trò nhất định, nhưng chỉ được cấp khi bạn đã hoàn thành xong khóa học. Vậy chưa tốt nghiệp tìm việc làm được hay không?

Bằng cấp – chưa tốt nghiệp tìm việc làm Chi tiết »