Lợi ích của các khóa học ngắn hạn trong CV

các khóa học ngắn hạn

Có nên đưa các khóa học ngắn hạn vào trong CV hay không? Vai trò của các khóa học, chứng chỉ này có ảnh hưởng gì đến quyết định của nhà tuyển dụng?

Lợi ích của các khóa học ngắn hạn trong CV Chi tiết »