Mất cơ hội chỉ vì địa chỉ trong CV

địa chỉ

Bạn liệu có thể mất cơ hội chỉ vì địa chỉ trong CV làm nhà tuyển dụng hiểu sai. Có nên đưa nơi làm việc mong muốn vào CV hay không?

Mất cơ hội chỉ vì địa chỉ trong CV Chi tiết »