Bạn có đang làm công việc ổn định lâu dài?

công việc ổn định lâu dài

Vị trí công việc của bạn trong tương lai sẽ như thế nào? Nhìn vào doanh nghiệp chúng ta có mường tượng được công việc ổn định lâu dài hay không?

Bạn có đang làm công việc ổn định lâu dài? Chi tiết »