Có nên viết tình trạng hôn nhân trong CV?

tình trạng hôn nhân trong CV

Thông tin tình trạng hôn nhân trong CV được đánh giá ra sao trong quan điểm các nhà tuyển dụng? Nó có ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng không?

Có nên viết tình trạng hôn nhân trong CV? Chi tiết »