Có nên đưa tài khoản mạng xã hội vào CV

thông tin mạng xã hội

Một trong các thông tin liên hệ hay gặp khi đọc CV là địa chỉ Facebook. Vậy các tài khoản mạng xã hội bổ sung vào CV có phù hợp hay không?

Có nên đưa tài khoản mạng xã hội vào CV Chi tiết »