Sinh viên xin việc khi nào tốt nhất

sinh viên xin việc

Thời điểm nào sinh viên xin việc làm là tốt nhất?

Ở đây không bàn tới những công việc thời vụ, tạm thời. Mục tiêu nhắm đến là một công việc toàn thời gian, một công việc mà theo như nhiều bạn định nghĩa là ngày tám tiếng. Đặc biệt là các bạn trẻ mới rời khỏi môi trường học tập, tốt nghiệp và bước vào thị trường lao động, ít nhiều sẽ có những bỡ ngỡ.

Sử dụng tốt nghiệp làm mốc thời gian chuẩn

Mốc thời gian được đưa ra làm chuẩn chính là mới tốt nghiệp.

Thực sự giai đoạn trước khi tốt nghiệp là một trong các giai đoạn cực kỳ bận rộn với các bạn sinh viên. Các bạn sẽ phải thực hiện hoàn thanh đầy đủ toàn bộ các khóa trình bắt buộc của nhà trường liên quan chuyên ngành học, bổ sung cho mình các chứng chỉ bên ngoài kiến thức chuyên môn như tin học, ngoại ngữ.

Ngoài ra có thể các bạn sẽ còn làm báo cáo thực tập hoặc viết luận văn và bảo vệ luận văn. Đây là một giai đoạn rất thử thách và nếu như các bạn phân bổ thời gian chưa thật sự tốt thì có thể là một học kỳ bận nhất trong suốt thời gian ngồi trên giảng đường.

Căn cứ vào sở thích cá nhân, điều kiện cũng như quan điểm của các bạn, một số sinh viên xin việc làm khi thi xong và nhận bằng tốt nghiệp, nghỉ ngơi một thời gian. Một số khác có thể vừa thi xong liền lao vào thị trường việc làm tìm kiếm cơ hội. Cũng không ít những bạn vẫn đang trong thời gian hoàn thành các thủ tục tốt nghiệp đã tìm kiếm cho mình một công việc.

Nếu giả sử tất cả các điều kiện khác là không thay đổi và năng lực tìm kiếm thông tin việc làm lẫn học lực các bạn chuẩn bị tốt nghiệp khác biệt nhau không nhiều (thực sự là ít nhà tuyển dụng kiểm tra từng học phần hay điểm số môn học của các bạn lắm trừ những trường hợp vị trí công việc đặc thù) thì cơ hội của các bạn đã có sự chênh lệch.

Có thể dễ hiểu là có hai bạn cùng tìm việc làm ở hai thời điểm cách nhau một tháng. Nếu mục tiêu tìm việc, chuyên ngành tốt nghiệp và các điều kiện khác là như nhau thì bạn tìm việc trước có thể đã có thông tin tuyển dụng của một vài doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thời điểm tốt nghiệp quyết định sẽ có một lượng lớn sinh viên, học sinh tham gia vào thị trường lao động.

Điều này trong ngắn hạn làm cho cung lớn hơn cầu (số lượng người tìm việc lớn hơn số lượng việc đang tuyển dụng khá nhiều). Lúc này áp lực cạnh tranh sẽ tăng lên và các bạn sinh viên tìm việc làm sẽ khó khăn hơn.

Do đó đi sớm trước một bước khi những người khác còn chưa có sự chuẩn bị chu đáo được xem là một sáng kiến hay để gia tăng xác suất thành công của bạn.

Tham khảo thời điểm từ thị trường lao động

Ngoài ta cũng cần lưu ý thời điểm mới tốt nghiệp của bạn có trùng với mùa tuyển dụng của các công ty hay không.

Đây sẽ là một nhân tố rất lớn quyết định đến thị trường việc làm. Chọn đúng thời điểm, đúng vị trí và phù hợp năng lực sẽ sớm giúp sinh viên xin việc làm phù hợp và dễ hơn.

Bạn có thể điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với các nhu cầu nhân lực, tìm kiếm nhân sự của các doanh nghiệp. Không bắt buộc phải nhận được bằng rồi mới tìm việc làm đâu.

Scroll to Top