Trách nhiệm công việc. Hiểu sao cho đúng

trách nhiệm công việc

Mô tả công việc và trách nhiệm công việc là hai khái niệm rất dễ nhầm lẫn. Đặc biệt khi một bạn ứng viên đọc thông tin hoặc tham khảo về các nội dung tuyển dụng, việc làm. Vậy hiểu sao cho đúng về hai khái niệm này?

Mô tả công việc

Một số doanh nghiệp thường sử dụng mô tả công việc để phục vụ cho việc đăng tuyển. Quá trình xây dựng một mô tả công việc thường bao gồm nhiều bước và đôi khi tốn rất nhiều thời gian của doanh nghiệp.

Đầu tiên các doanh nghiệp có thể thực hiện phân tích công việc. Ở đó họ kiểm tra xem các vị trí sẽ thực hiện những nội dung công việc nào, tần suất ra sao, trong các điều kiện môi trường thế nào,.. Mỗi nội dung công việc sẽ có một tỉ trọng nhất định.

Sau khi phân tích công việc, một quá trình trừu tượng hóa sẽ được thực hiện để xây dựng nên mô tả công việc. Trong đó đảm bảo được rằng mô tả công việc này khái quát được hầu hết các công việc, nhiệm vụ mà vị trí đó phải làm.

Chính vì tính trừu tượng cao và bao quát nhiều nội dung, đôi khi một số mô tả công việc có thể gây khó khăn cho người đọc. Đặc biệt là với những ứng viên chưa có kinh nghiệm hoặc kiến thức ở vị trí mà doanh nghiệp đăng tuyển.

Chính vì Mô tả công việc bao quát cho một vị trí nên nó sẽ bao gồm rất nhiều hạng mục bên cạnh nội dung công việc. Đó có thể là quyền hạn, nghĩa vụ, cấp trên trực tiếp, cấp dưới trực tiếp, thời gian làm việc, địa điểm làm việc, yêu cầu năng lực của vị trí,…

Mô tả công việc chính là một công cụ đắc lực để tìm kiếm được đúng người vào đúng công việc.

Trách nhiệm công việc

Trách nhiệm công việc mang tính cụ thể chi tiết hành động của một công việc. Ở đó ứng viên có thể hiểu được mình cần làm những gì đối với công việc đó.

Điều này giúp cho những người làm việc tại vị trí đó hiểu được chi tiết họ cần làm được những gì. Những công việc chi tiết nào họ trực tiếp đảm nhận hoặc có nghĩa vụ xử lý. Có thể nói, trách nhiệm công việc là một kim chỉ nam cho các hoạt động thường nhật của một vị trí công việc.

Trách nhiệm công việc sẽ không nêu rõ bạn cần làm những gì. Đó dường như là một bộ các mục tiêu hơn là những chỉ dẫn. Nếu muốn tham khảo những chỉ dẫn cụ thể cho công việc, bạn có thể tham khảo một tài liệu nào khác. Và Mô tả công việc chính là một tài liệu toàn diện cho một vị trí.

Ngược lại, trách nhiệm công việc dễ hiểu hơn so với các nội dung trong mô tả công việc. Vì là một phần nhỏ hơn so với Mô tả công việc, Trách nhiệm công việc dễ hiểu, dễ nắm bắt hơn.

Đôi khi, trách nhiệm công việc sẽ là một phần trong mô tả công việc. Điều này tùy thuộc vào từng doanh nghiệp và không bắt buộc.

Mô tả công việc và trách nhiệm công việc. Tham khảo như thế nào?

Nếu bạn đang tìm việc làm, hãy đảm bảo đầu tiên là có được mô tả công việc của vị trí.

Mô tả công việc dù trừu tượng nhưng bao hàm toàn diện các mục cần thiết của một vị trí. Hãy đọc mô tả công việc đầu tiên về nội dung công việc. Tham khảo phần yêu cầu công việc xem bản thân đáp ứng được bao nhiêu phần so với những gì công việc yêu cầu.

Thời gian, địa điểm làm việc cũng là một nhân tố bạn cần tham khảo trong mô tả công việc.

Sau khi đã nắm rõ thông tin về mô tả công việc, hãy tìm hiểu trách nhiệm công việc sau cùng. Nếu bạn không phù hợp với công việc, mô tả công việc sẽ thể hiện được những thông tin bạn cần tìm kiếm.

Cần chắc chắn rằng mình phù hợp với những yêu cầu công việc trước khi tiến đến tìm hiểu những trách nhiệm của một vị trí. Trách nhiệm công việc là điều bạn sẽ rất quan tâm khi được nhận vào làm việc, và cũng là một yếu tố trong việc cân nhắc và đàm phán lương. Nhưng trước hết, hãy chắc rằng mình có khả năng đạt được công việc đó thông qua kiểm tra kỹ mô tả công việc.

Scroll to Top