Học việc, giải pháp cho người ít kinh nghiệm

học việc

Học việc cũng là một hình thức ưa thích của doanh nghiệp dành cho các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc, nhưng mong muốn được tạo cơ hội để cọ sát và tích lũy thêm kỹ năng kiến thức.

Điều này càng đặc biệt phổ biến hơn với các doanh nghiệp dự đoán sẽ có nhu cầu nhân sự về vị trí học việc trong tương lai, hoặc có các nhu cầu dự bị nhân sự tại các thời điểm mà nguồn nhân lực công ty có khả năng xảy ra nhiều biến động.

Thực tế học việc là một cơ hội mà hầu hết các bạn trẻ nếu chưa tích lũy đủ kinh nghiệm, kỹ năng nên giành lấy. Nó là một bước đệm hoàn hảo để bạn tìm được một công việc với một sự đào tạo hướng dẫn rõ ràng cũng như các cơ hội phát triển thêm các kỹ năng kiến thức còn thiếu.

Thu nhập khi học việc

Quá trình học việc ở các công ty thông thường bạn sẽ được trả thu nhập, tuy không cao bằng nhân viên chính thức.

Chính vì phát sinh một khoảng chi phí về nhân sự trong doanh nghiệp khi hỗ trợ chi phí học việc cho bạn, hầu hết các doanh nghiệp sẽ mong muốn tận dụng tối đa năng lực và khả năng của bạn. Quá trình học việc khác với thực tập ở chỗ bạn có khả năng tạo ra được sản phẩm hoặc dịch vụ ngay trong chính thời gian học việc.

Thông qua các khóa đào tạo hoặc doanh nghiệp cử các nhân viên lâu năm kèm cặp, bạn sẽ tích lũy được một khoảng kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm thực hành cho công việc.

Cơ hội tích lũy kinh nghiệm

Hơn thế nữa học việc chính là cơ hội áp dụng những cái đã học vào trong công việc. Đa phần các doanh nghiệp sẽ dạy việc cho bạn trên cơ sở các mục tiêu/công việc cần giao, kiểm tra các kiến thức kỹ năng còn chưa hoàn chỉnh của bạn và cung cấp thêm cho bạn sự định hướng để hoàn thành tốt công việc/hạng mục được giao đó.

Sau một khoảng thời gian nhất định sẽ định kỳ tiến hành kiểm tra những gì các bạn đã đạt được trong quá trình học việc, qua đó có phương hướng bổ sung kiến thức kỹ năng cũng như ra các quyết định về chiêu mộ vào cuối thời gian học việc.

Cơ hội học việc

Các cơ hội học việc thường ít hơn so với các cơ hội về thực tập. Tuy nhiên về mặt đối tượng, học việc không yêu cầu bạn phải là sinh viên năm cuối của các trường đại học/cao đẳng.

Bạn có thể đã tốt nghiệp rồi nhưng cảm thấy kỹ năng và kiến thức còn nhiều thiếu sót nên mong muốn được học tập thực tế tại doanh nghiệp, điều này không là một rào cản. Ngoài ra, khả năng bạn được giữ lại làm nhân viên và có một công việc là cao hơn nhiều so với thực tập.

Scroll to Top